Aviko & MVO

aviko Cuijk _J4A0313


"De wereldbevolking groeit naar mogelijk 10 miljard in 2050. Dat vraagt veel inventiviteit van voedselproducenten en -distributeurs. Zonder te verduurzamen vragen we met elkaar teveel van onze aarde. Aviko wil zijn bijdrage leveren door het realiseren van een duurzame teelt en verwerking van aardappelen."

Aviko Groepsdirectie

In de afgelopen jaren is de bewustwording om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) verder toegenomen. Energieschaarste, consumenten met overgewicht en hogere afvalbergen geven steeds vaker te denken: hoe kan Aviko een bijdrage leveren aan het reduceren van de wereldwijde milieu- en gezondheidsproblemen?

Waarde creëren uit aardappelen, dat is al ruim 50 jaar het doel van Aviko. Als aardappelverwerkende organisatie gebruiken we in onze bedrijfsvoering vrijwel alles wat de natuur ons daarbij aanbiedt. Deze efficiënte manier van werken levert winst op voor mens, milieu en Aviko. 

Om het MVO beleid goed te kunnen uitdragen, heeft Aviko 4 doelen geformuleerd:

  1. Maximaal benutten van alle waarden uit de aardappel.
  2. Zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het milieu.
  3. Vervaardigen van verantwoorde aardappelproducten.
  4. Levensfase bewust personeelsbeleid.

Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door Aviko in het MVO-verslag 2012-2013. Hierin vindt u ook de geboekte resultaten tot nu toe.