Nieuw duurzaamheidsverslag

Geplaatst op 21 augustus 2014

Duurzaamheid past binnen de corporate strategie van Aviko.
Vier jaar geleden brachten we onze duurzaamheidactiviteiten in kaart. We hadden veel goede intenties en enkele heldere doelstellingen, maar er was nog veel te winnen. Inmiddels zijn we veel verder en presenteren we met trots ons tweede duurzaamheidsverslag.

mvo directeuren

Met een natuurproduct als de aardappel is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekendheid. Al in 1985 ontving Aviko de Koning Willem I plaquette voor Milieu en Energie, voor de pioniersrol die wij hadden op het gebied van milieuvriendelijke productie. We zien dat efficiënte processen in de fabriek zorgen voor hogere kwaliteit, kostprijsreductie en milieubewust  handelen. Het is een win-win-winsituatie.

In de afgelopen jaren is de bewustwording om maatschappelijk verantwoord te ondernemen verder toegenomen. Energieschaarste, consumenten met overgewicht en hogere afvalbergen geven steeds vaker te denken: hoe zorgen we er in onze bedrijfsvoering voor dat de wereldwijde milieu- en gezondheidsproblemen niet groter worden of liever nog: kleiner worden?

Of om aan te sluiten bij de duurzaamheiddefinitie van de VNcommissie Brundtland uit 1987: hoe vervul je de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen?

In dit duurzaamheidsverslag staat hoe wij het er vanaf hebben gebracht. We beschrijven de resultaten aan de hand van de volgende vier thema's:

• Duurzame landbouw
• Efficiënte fabriek en logistiek
• Gezonde consument
• Waardevolle medewerker

Eigenlijk benoemen we dus de hele keten: van teelt via fabriek tot consument. Onze medewerkers krijgen daarbij bijzondere aandacht. Zij zijn immers bij de gehele keten betrokken en bepalen het succes van onze duurzaamheidactiviteiten.