Verdere groei Aviko in China

Geplaatst op 18 december 2013

Sinds de start in 2008 produceert Aviko in China hoogwaardige vlokken voor lokale en inter-nationale afnemers. De lokale Chinese overheid stimuleert de aardappelteelt door subsidies op pootgoed en mechanisatie te verstrekken. Alle aardappelen worden door de telers af-land geleverd en door Aviko opgeslagen.

Groei in China

Zhangye ligt in de provincie Gansu, een regio waarvan de werkende bevolking voor 80% afhankelijk is van de landbouw. De meeste akkerbouwers telen slechts enkele hectares aardappelen. Telers met arealen van 20 ha behoren tot de grote. De Chinese overheid streeft ernaar om de aardappelteelt in dit gebied sterk te laten groeien door in te zetten op meer schaalgrootte en verbetering van de productiviteit per hectare. Daarom wil ze graag de samenwerking met Aviko uitbreiden.

De taakverdeling binnen de succesvolle samenwerking blijft zoals die is: Aviko is verantwoordelijk voor de productie en de winstgevende afzet van de geproduceerde vlokken terwijl de Chinese overheid de aardappelteelt zal blijven stimuleren. Die samenwerking leidt ertoe dat de internationale afnemers de hoogste kwaliteit vlokken geleverd krijgen en de lokale landbouwbedrijven zich verder kunnen door ontwikkelen.