Blauwe planken achtergrond

Sponsoringformulier

Aviko verbindt mensen, culturen en smaken door het brengen van joy (plezier) aan tafels over de gehele wereld. Sluit jouw evenement aan bij onze missie en voldoe je aan de onderstaande voorwaarden? Dan is het mogelijk een sponsorverzoek naar ons te sturen. 

Wil je sponsoring aanvragen? Vul dan het sponsoringformulier hieronder in. We beoordelen je verzoek en nemen binnen 10 werkdagen contact met je op. We ontvangen veel sponsorverzoeken. Om tot sponsoring over te gaan, is het belangrijk dat je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Let op! Lees hieronder welke sponsorverzoeken we altijd zullen afkeuren. Valt je verzoek in één of meerdere van deze categorieën? Dan heeft het helaas geen nut om een sponsorverzoek in te dienen. 

Uitgesloten van sponsoring zijn

• Individuen

• Feesten zonder ander doel dan feesten

• Projecten of activiteiten met een religieus of politiek karakter

• Activiteiten met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico’s of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu

• Afzonderlijke teams binnen een (sport)vereniging

• Gemotoriseerde (sport)evenementen

• Fondsen of organisaties zonder transparante geldstroom of organisatievorm